كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دستاوردها
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا؛ از سوخت آلاینده مازوت تا سوخت پاک گاز مازندران
اقدامات شاخص محیط زیست کردستان در خصوص دریاچه زریوار در دولت تدبیر وامید
اقدامات شاخص محیط زیست کردستان در خصوص دریاچه زریوار در دولت تدبیر وامید
عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در دولت تدبیر و امید
اقدامات براساس وظایف سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی آب و خاک
اقدامات برای مقابله با گرد و غبار در استان اصفهان؛ از مطالعه و شناسایی تا عمل و اقدام
حفظ محیط زیست در استان سیستان و بلوچستان؛ از آبگیری هامون تا کیفیت هوا، از گاندو تا معرفی شناگاههای سالم ساحلی، از ...
اهم اقدامات انجام شده در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار در دولت تدبیر و امید
عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دوران دولت تدبیر و امید
عملکرد اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دوران دولت تدبیر و امید
پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برای حفاظت تالاب بین المللی گاو خونی در دولت تدبیر و امید
پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برای حفاظت تالاب بین المللی گاو خونی در دولت تدبیر و امید
موشن گرافی - پایش منابع آلاینده دردولت تدبیر و امید
رشد سیستم های پایش لحظه ای بر صنایع و نظارت بر آزمایشگاههای معتمد برای حفظ محیط زیست استان گیلان
جمع آوری گیاه آفت و مهاجم سنبل آبی با مشارکت گروه های مردم نهاد در دولت یازدهم - تالاب عینک رشت
تصاویر ماهواره ای روند احیا و آبگیری تالاب هورالعظیم در یک سال و نیم اخیر؛ این روند در مقابله با گرد و غبار ادامه دارد.
در انتخابات مشارکت کنیم چون حتی طبیعت هم دیگر تحمل بی خردی را ندارد.
عملکرد اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دوران دولت یازدهم  (تدبیر و امید)
نهالکاری و اقدام برای تثبیت خاک جهت مقابله با گرد و غبار کانون های بحرانی خوزستان
نظارت و پایش در استان خراسان رضوی
1 2