عضو جدید كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در ابلاغی از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست يوسف رضا اديب زاده مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس به عنوان عضو كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  خطاب به يوسف رضا اديب زاده  آمده است: در ابلاغ در اجرای ماده 1 آیین¬نامه پیشگیری و مقابله نظام¬مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب¬نامه شماره 192087/ت50328 هـ مورخ 28/12/92 هیات محترم وزیران بدینوسیله جنابعالی به عنوان "عضو  کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم " تعیین می شوید.

انتظار دارد ضمن همکاری با سایر اعضای کمیته نسبت به ارایه طرح های جامع ، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با سوء جریان اداری، شناسایی و کنترل نقاط آسیب پذیر، اطلاع رسانی مناسب به مردم ،شفاف سازی مستند سازی مراحل انجام کار و رفع موانع و مشکلات اجرایی اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مربوطه موفق و موید باشید.
بيشتر