عضو کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد در ابلاغی از سوی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست رضا ادیب زاده بعنوان عضو کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در ابلاغ اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست خطاب به يوسف رضا اديب زاده مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس آمده است:

در اجرای ماده 1 آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/50328هـ مورخ 28/12/92 هیات محترم وزیران بدینوسیله جنابعالی بعنوان "عضو کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" تعیین می‌شوید.

انتظار دارد ضمن همکاری با سایر اعضای کمیته نسبت به ارائه طرح های جامع، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با سوء جریان اداری، شناسایی و کنترل نقاط آسیب پذیر، اطلاع رسانی مناسب به مردم، شفاف سازی، مستندسازی مراحل انجام کار و رفع موانع و مشکلات اجرایی اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مربوطه موفق و موید باشید.

بيشتر