آیکون منو
معرفی مدیران
 
نام سمت شماره تماس          تصویر
فریبا حقانی ذیحساب ومدیرکل امورمالی 88233035

  
حمیدصالحی
 


 
معاون ذیحساب و اداره کل امور مالی  42781484
حسین دربندی   معاون ذیحسابی واداره کل امور مالی  42781985
آزیتابوربوری  عامل ذیحساب  42781230
لطیفه صالحپور  رئیس  اداره بررسی اسنادوقراردادها 42781240
 
                             
گیل آوا همام  سرپرست  اداره تنظیم وپرداخت اسناد 42781026
 

فریبا بیدی سرپرست اداره امور اعتبارات 42781218                                              
 معصومه زمانی


 
جمعدار اموال 42781235
       

آلبوم تصاوير

اخبار دفتر

معرفی دفتر
لینک ها
    اطلاعیه
    * * * حمایت از کالای ایرانی * * *