آیکون منو
ماجراهای حیات وحش

 ماجراهای مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان


در قسمت شمال غربی پارک پردیسان، محوطه ای پذیرای حیوانات رنجدیده و گمشده است. از پلنگ قطع نخاع شده لرستانی به نام لورا تا شنگول و منگول، ترمه و سرمه و ستاره و ...
در این صفحه قرار است ماجراهای زیبای حیات وحش و داستان های مشترکی که با انسان ها دارند، بیان شود؛ اعم از انسان های مهربانی که آنها را برای نجات به اینجا می آورند و نامهربانانی که به جفا آنها را روانه این مرکز بازپروری می کنند، بیان شود. چه شد که به مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان راه یافتند؟ اکنون چه می کنند و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *