مديركل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالي منصوب شد
عضو جدید كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مديركل حفاظت محيط زيست استان كهگيلويه و بويراحمد منصوب شد
عضو کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید