اخبار معاونت

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در جشنواره ملی آموزش محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست یک فرآیند تفکری است نه دستوری، گفت: محیط‌زیست را باید فهمید و درک کرد، آنچه که امروز ما تحت عنوان تخریب محیط زیست به آن رسیده ایم، بیشتر به دلیل عدم آموزش محیط زیست بوده است.

1398/11/6 يكشنبه
.
حال محیط زیست زاگرس خوب نیست و باید اقدامات و هماهنگی های فوری برای اصلاح این روند صورت پذیرد.

زیست بوم حساس و با ارزش کشور به دلیل بهره برداری ناپایدار، طرح های توسعه ای ناموزون، همچنین تخریب و تغییر کاربری اراضی دچار زوال شده و آن را در معرض بسیاری از مشکلات و بیماری ها از جمله خشکیدگی و زوال جنگل بلوط قرار داده است.

1398/11/2 چهارشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر
پخش غيرزنده ویدئو
بيشتر

پروژه های بین المللی

پروژه های مطالعاتی

قوانین و مقررات