اخبار دفتر

هیات حسابرسی کل بهداشت، زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کل کشور از مخازن علمی موزه بازدید کردند

1398/6/11 دوشنبه
.
پیش نویس آیین نامه تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان تهیه شد

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و ضرورت حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان ، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دست گاه های ذیربط تهیه شد.

1398/6/25 دوشنبه
.
کشف یک زیر گونه جدید از پروانه ها درکوه لاله زار کرمان

با تلاش کارشناس دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی یک زیرگونه جدید از پروانه های در کشور شناسایی و ثبت شد.

1398/6/25 دوشنبه
.
بازدید ظهرابی از روند آماده‌سازی مخازن علمی موزه تاریخ طبیعی

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از روند آماده‌سازی مخازن علمی و ‌تمام اتوماتیک‌ موزه ملی تاریخ طبیعی بازدید کرد.

1398/6/25 دوشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

استاندارد ها


شاخصهای اختصاصی  دفتر:

 
  • تعداد کل نمونه های جمع آوری و  شناسایی شده اجزاء تنوع زیستی  
  • ساماندهی مناطق فسیل نمونه کشور 
بيشتر