دستاوردها
تیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی تکا؛ از سوخت آلاینده مازوت تا سوخت پاک گاز مازندران
1396/2/27 چهارشنبه
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا؛ از سوخت آلاینده مازوت تا سوخت پاک گاز مازندران
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید