كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
 مدیرکل محیط زیست استان گلستان منصوب شد
دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
  • 1398/2/25 چهارشنبه دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
    در حکمی از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اميرزند پازندي رييس مركز برنامه ،بودجه،ارزيابي عملكردوفناوري اطلاعات به عنوان دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
رئیس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد
رئیس کمیته پدافند غیر عامل سازمان محیط زیست منصوب شد
اعضای کمیته راهبردی پدافند غیر عامل سازمان محیط زیست منصوب شدند
رئيس مركز آموزش محیط زیست وتربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
رئيس مركز برنامه ، بودجه، ارزیابی عملکردو فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب شد
ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
انتصاب نایب رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان محیط زیست
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد
رئيس مركز برنامه ريزي، تحول اداري و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
انتصاب مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور زنان وخانواده
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان منصوب شد
علی محمد طهماسبی بیرگانی  مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست شد
انتصاب عضو جدید کمیته تخصصی سلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست
اعضای جدید شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...