مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب شد
ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
انتصاب نایب رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان محیط زیست
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد
رئيس مركز برنامه ريزي، تحول اداري و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
انتصاب مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور زنان وخانواده
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان منصوب شد
علی محمد طهماسبی بیرگانی  مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست شد
انتصاب عضو جدید کمیته تخصصی سلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست
اعضای جدید شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
مدیرکل جدید  محیط زیست آذربایجان غربی منصوب شد
انتصاب سرپرست مركز ملی هوا وتغییر اقلیم
مقدسی مشاور رياست در امور بين الملل سازمان حفاظت محیط زیست شد
سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مسئول هماهنگی امور ایثارگران سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر منصوب شد
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
دبیر کمیته راهبری آموزش و توانمندی سازمان محیط زیست منصوب شد
مدیر کل جدید محیط زیست استان سیستان و بلوچستان منصوب شد
مدیرکل جدید محیط زیست استان یزد منصوب شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...