\
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

پرسش هاي متداول

يكشنبه 19 اسفند 1397 3. نحوه دریافت فایل فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی و فناوری را توضیح دهید؟

مراجعه به پورتال سازمان  حفاظت محیط زیست به آدرس: WWW.dor.ir و انتخاب سایت دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست

 
امتیاز دهی
 
 

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط