نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

آدرس ایمیل

دکتر محمود نیایی

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات

42781944

niaie@doe.ir

مهندس لیلا مصطفوی

معاون دفتر فناوری اطلاعات

42781286

L.Mostafavi@doe.ir

مهندس مهرداد باقری

رییس گروه نرم افزار

42781385

M.Bagheri@doe.ir

مهندس رزیتا جبروتی

کارشناس تحلیلگر سیستم

42781285

rozitajabaruti@doe.ir

مهندس نازنین گرانسایه

کارشناس تحلیلگر سیستم

42781283

N.Geransayeh@doe.ir

مهندس ملیحه روحانی

کارشناس تحلیلگر سیستم

42781287

Rohani@doe.ir

دکتر شهلا ناصری

کارشناس تحلیلگر سیستم

42781389

sh.naseri@doe.ir

مهندس حسین قلعه

کارشناس تحلیلگر سیستم

42781571

hossein_ghale@doe.ir

مهندس مهناز بکلری

کارشناس شبکه و امنیت

42781284

 M.Beklari@Doe.ir

مهندس رضا احمدیان

کارشناس شبکه و امنیت

42781779

reza_ahmadiyan@doe.ir

مهندس بابک علیزاده

کارشناس شبکه و امنیت

B.Alizadeh@Doe.ir

سال 1398  سال رونق تولید