سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
 مدیرکل محیط زیست استان گلستان منصوب شد
دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
  • 1398/2/25 چهارشنبه دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
    در حکمی از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اميرزند پازندي رييس مركز برنامه ،بودجه،ارزيابي عملكردوفناوري اطلاعات به عنوان دبير كميته مديريت عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.
رئیس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید